Erelko 

Erelko är en konsultfirma med inriktning på byggprojektering som på kort tid expanderat rejält. Vårt första samarbete började redan 2016. Sedan dess har vi haft med varandra att göra i ett par omgångar.

Tillsammans har vi byggt upp varumärket och hittat en unik position. Vi ansvarade för att ta fram Erelkos visuella identitet och uttryck. Bilderna och det grafiska maneret passar utmärkt in på den identitet som Erelko genomsyrar – glädje, uppriktighet, passion och värme.