Lydinge Resort

Samarbetet med Lydinge inleddes våren 2017, då de stod inför en utökning av sin verksamhet. Lydinge, som tidigare förknippats med bara golf skulle nu bli ett mer heltäckande resort – en plats för avkoppling.

Vi fick i uppdrag att hjälpa dem med varumärkesarbetet för Lydinge Resort som helhet samt varje respektive del av verksamheten, dvs golf, restaurang, hotell och spa.

Vi uppdaterade deras visuella identitet och tog fram ett bildspråk som skulle kännas levande och samstämd. Varje unik del av verksamheten fick en egen färgskala, för att särskilja verksamhetsområdena. Trots det går samtliga färgskalor väl ihop med varandra och skapar en harmonisk helhet.

Hemsidan samlar nu alla delar av verksamheten och ger en bättre överblick. Det är även lättare att boka in sig på olika aktiviteter och paket.