Mataki

Ett varumärke sedan 1904 som alltid satsat på produktutveckling och kvalitet och idag är ett av de ledande varumärkena inom branschen på huvudmarknaden Sverige.

Vårt samarbete påbörjades 2015 med ett varumärkesarbete som resulterade i en tydligare och starkare position under devisen ”svenskt tätskikt för svenskt klimat”.

Vi har uppdaterad den visuella identiteten, tagit fram ett bildspråk som andas svenskt klimat och skapat en helhet som nu går som en röd tråd genom kampanjer, koncept och alla enheter oavsett kanal och medie. Vi arbetar både mot den svenska och norska marknaden.