HH Scandlines

Båtarna och turafenomenet är några av de saker man förknippar Helsingborg med och vi har haft det stora nöjet att arbeta med Scandlines under många års tid. Vårt jobb har främst varit att stärka Scandlines som varumärke, på ett regionalt såväl som på ett nationellt plan.

Om man som vi tror på att resan är lika viktig som destinationen förstår man ungefär hur vi tänkte när vi tog fram “The Best Break”. Under detta bärande koncept har det växt fram många andra.

Huvudsaken är att båtresan gör resan över till kontinenten unik, du får en chans att pausa medan du fortfarande är på väg.