Vill man lära sig mer, få insikter och ha koll på hur vi svenskar ser på och använder sig av sociala medier, kan jag rekommendera ett besök på iis.se och Internetstiftelsen i Sverige som är en ”oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.” Kan det bli bättre? Gratis information och analyser som det bara är att tanka ned och använda i ens egna analys, insikts och strategi arbete.

Rapporten som bifogas publicerades i november. 

Vad kan man då utläsa ur sammanfattningen? Bland annat att det fortfarande är 7 procent av befolkningen som står helt och hållet utanför internet men att siffran sjunker för varje år. Är det ens möjligt att uppnå en nollvision? 

En mycket viktig förskjutning är att förra året var första gången som genomsnittet av alla användare nu uppger att internet är den viktigaste informationskällan. När svenskarna rankar informationskällorna på en femgradig skala får internet för första gången högst medelvärde – 3,7 att jämföra med 3,2 för dagstidningar. Vad innebär det för de mediehus i Sverige vars affärsidé är att sprida nyheter genom en tryckt tidning? Länge har diskussionerna varit många och högljudda kring affärsmodellen att delge information genom en tryckt tidning och detta resultat visar ju med all tydlighet att ”tidningshusen” måste tänka nytt och det omgående. 

Youtubes närvaro befästs genom rapporten. 100 procent!!! av 11-19 -åringarna kollar på Youtubefilm men intressant är även att 80 procent av internetanvändarna över 76 år använder Youtube någon gång. Det här är riktigt intressant. Innebär ju att man som t.ex. ett vårdbolag kan använda Youtube som en kanal för informationsfilmer eller dylikt. 

Siffrorna kommer från rapporten. Slutsatserna har jag dragit själv och självklart kan jag ha tänkt både rätt och fel.