Bogdan kom, stal våra hjärtan och lämnade oss alldeles för tidigt. Hans praktikperiod stod egentligen på Knegets räkning men eftersom kontoret är litet och Bogdan är den han är fick vi utbyta många fina stunder med honom ändå. Här kommer Bogdans egna sammanfattning av sin tid här.

Bogdans praktikberättelse:

Under min praktik på Addemotion 2.0 och Kneget International AB har jag lärt- och utvecklat mig på ett professionellt såväl som på ett personligt plan. Jag känner att praktiken har varit ett perfekt komplement till mina tidigare erfarenheter och till min utbildning inom marknadsföring och kommunikation.

Mina studier började Danmark, där tog jag min kandidatexamen i marknadsföring. Jag valde sedan att ta mina masterstudier inom Service Management här i Helsingborg, som nu varit mitt hem i ungefär 3 år. Jag kom i kontakt med Addemotion genom Calle Norling, som tidigare var praktikant här, och som kände Hans Nelson och Jan Abrahamsson.

Under min tid här har jag deltagit i den kreativa processen, jag har fått producera material och tagit hand om Knegets sociala medier. Allt som allt har mina uppgifter varit främst fokuserade på Kneget, med allt från sociala medier och online kommunikation till digital marknadsföring.

Även om jag i huvudsak haft fokus på Kneget har jag varit en del av Addemotions team och varit med och utvecklat samt delat online-content. Det är inom teamet som jag känner att jag även utvecklats på ett personligt plan, där jag fått utveckla och utbyta kunskaper, upplevelser och relationer.

Praktiken har gett mig en möjlighet att kombinera den teorin jag fått med mig genom studierna med konkreta, ”hands on” uppgifter på byrån och jag känner att jag står på en stabil och bra grund för min fortsatta karriär. Här har jag fått uppleva det höga tempo som ofta infinner sig i denna bransch samt fått en närmare relation med den digitala världen. Jag upplever att de uppgifter jag fått arbeta med har varit otroligt inspirerande och jag har känt mig väldigt motiverad att ta mig an dem. Jag har fått ta stort ansvar, vilket engagerat mig väldigt mycket. Att jag sedan fått samarbeta och bygga min kommunikativa kompetens tillsammans med andra har varit väldigt givande.

Under de senaste månaderna har Addemotion 2.0 varit min arbetsplats men också min familj. Här har jag fått vara produktiv, fördjupat mig inom marknadsföring och kommunikation och jag har genomgått några hektiska moment. Samtidigt har jag känt mig trygg och haft väldigt roligt tillsammans med mina kollegor, som jag även lärt mig mycket av. Jag tar, förutom nya erfarenheter och upplevelser, med mig några fina värderingar inom ledarskap, mentorskap och vänskap. Tack för allt som vi delat under denna tiden. À bientôt!