Bakom namnet Internetstiftelsen i Sverige (IIS) döljer sig en källa av kunskap och forskning kring Svenskarna och deras vanor på internet och dess absoluta guldkorn är den 140 sidiga rapporten Svenskarna och Internet 2017. I år presenterades rapporten den 19e oktober och intressant fakta som presenteras är bl a att man i åldersgruppen 16–25 år når en 100-procentig användning av smartphones, så gott som alla under 25 år använder Youtube, åtta av tio tvååringar använder internet och nio av tio e-handlar.

Ett generellt tips för affärsutvecklare och kommunikatörer är att det idag inte längre räcker att fundera över huruvida den befintliga hemsidan är responsiv i sin design, utan man bör tänka Mobile first om man står inför en framtida uppdatering.

Är ens affärsidé att sälja en produkt eller tjänst börjar det bli brådskande att fundera över när hela ens företag ska genomgå en digital transformation.

Har man idag ingen innehållsstrategi är ett råd att omgående ta fram en sådan och därefter en kanalstrategi. Är man lite lat och tänker att vår målgrupp trots allt är äldre så är det tyvärr ingen tröst ty tvåringen kommer bli äldre och inte mindre digital : )

Intresserad av en dialog? Hör av dig till jan@addemotion.se så bjuder jag på en frukost eller lunch.

Läs hela rapporten här